BỘ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ:Số 489 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Văn phòng giao dịch: Số 26B Phạm Văn Đồng – Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội

Tel:(84 4) 3755 5458 – Fax: (84 4) 3754 0131

Email: hctl@agritrade.com.vn

Website: http://agritrade.com.vn

1