Hội chợ Làng nghề Việt Nam Craftviet 2018 được tổ chức tại
Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp
Khu Hội chợ triển lãm, Giao dịch kinh tế và Thương mại
Số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

 

 

 
 

1

Write a Comment