Tham gia Agroviet 2019 các đơn vị trưng bày có quyền được hưởng dịch vụ miễn phí sau đây của BTC:

1. Tham gia chiến dịch truyền thông, xúc tiến thương mại chung cho Hội chợ.

2. Niêm yết tên và địa chỉ công ty, cơ sở sản xuất, hiệp hội … trong cuốn Catalogue chính thức của Hội chợ.

3. Được quyền tham dự các cuộc Hội thảo, chương trình giao dịch thương mại và các sự kiện liên quan được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ.

4.  Được đảm bảo vệ sinh, an ninh chung từ khi nhận đến khi bàn giao gian hàng theo thời gian quy định của Ban tổ chức.

5. Giấy mời tham quan, khai mạc hội chợ ….

1

5 Comments

 1. Joseph Scott
  March 26, 2014
  • john
   March 26, 2014
 2. maria
  March 26, 2014
 3. Coen Jacobs
  March 26, 2014
 4. Cobus Bester
  March 26, 2014

Write a Comment