I. Tải bản đăng ký tham gia AgroViet 2019 theo mẫu (ở dưới) tại đây, điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu, ký tên và đóng dấu (nếu có).

II. Gửi bản đăng ký qua bưu điện/ scan gửi qua email: tranhanh309@gmail.com.

III. Ban Tổ chức sẽ liên lạc lại với khách hàng để cung cấp thêm thông tin, bố trí gian hàng, chuẩn bị hợp đồng tham gia Hội chợ AgroViet (Xem trước và tải về mẫu Hợp đồng tại đây)

IV. Ký kết hợp đồng tham gia AgroViet 2019 với quý khách hàng.

V. Sau khi ký hợp đồng, Quý khách sẽ ứng trước 50% giá trị hợp đồng (50% còn lại quý khách sẽ thanh toán trước khi nhận gian hàng)

1

Write a Comment