Tác giả: Admin

Đối tượng tham gia

Các quốc gia, tổ chức, công ty nước ngoài, công ty liên doanh Ủy ban nhân dân, Sở Nông nghiệp và PTNT các Tỉnh, Thành phố Các viện, trung …

Thông tin liên hệ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp Địa chỉ:Số 489 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội Văn …