Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Agritrade

Cơ cấu tổ chức Agritrade

   BAN GIÁM ĐỐC Ông: Đào Văn Hồ Chức vụ: Giám đốc Máy bàn:(84-24) 37555458 ext 12 Email: daovanho@agritrade.com.vn Bà: Nguyễn Thị Yến Chức vụ: Phó Giám đốc Máy bàn:(84-24) 32121597 Email: yengiangtcbql1@gmail.com Ông: Hoàng Văn Dự Chức vụ: Phó Giám đốc Máy bàn:(84-24) 37540130 Email: hoangvandu@gmail.com    PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH Ông: Trịnh Thanh Hồng Chức vụ:...

Tin mới nhất