Category: THAM GIA HỘI CHỢ

Thư chào mừng

Tiếp nối thành công của Hội chợ Triển lãm nông nghiệp quốc tế – Agroviet những năm trước đây, Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo …

Đối tượng tham gia

Các quốc gia, tổ chức, công ty nước ngoài, công ty liên doanh Ủy ban nhân dân, Sở Nông nghiệp và PTNT các Tỉnh, Thành phố Các viện, trung …