Chương trình và các sự kiện tại Hội chợ AgroViet 2019

  • Hội thảo: Các cuộc hội thảo chuyên ngành nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp….
  • Chương trình giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài
  • Tổ chức các đoàn tham quan học hỏi tại Hội chợ
  • Tặng bằng khen, kỷ niệm chương của Bộ nông nghiệp và PTNT cho các đơn vị có thành tích xuất sắc tham gia Hội chợ
  • Tặng kỷ niệm chương cho các doanh nghiệp tham gia Hội chợ

Viết bình luận