Chuyên mục: Tham gia Hội chợ

Đối tượng tham gia

Các quốc gia, tổ chức, công ty nước ngoài, công ty liên doanh Ủy ban nhân dân, Sở Nông nghiệp và PTNT các Tỉnh, Thành phố Các viện, trung …