Dịch vụ miễn phí cho các đơn vị tham gia Hội chợ Agroviet 2020

Tham gia Agroviet 2020 các đơn vị trưng bày có quyền được hưởng dịch vụ miễn phí sau đây của BTC:

1. Tham gia chiến dịch truyền thông, xúc tiến thương mại chung cho Hội chợ.

2. Niêm yết tên và địa chỉ công ty, cơ sở sản xuất, hiệp hội … trong cuốn Catalogue chính thức của Hội chợ.

3. Được quyền tham dự các cuộc Hội thảo, chương trình giao dịch thương mại và các sự kiện liên quan được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ.

4.  Được đảm bảo vệ sinh, an ninh chung từ khi nhận đến khi bàn giao gian hàng theo thời gian quy định của Ban tổ chức.

5. Giấy mời tham quan, khai mạc hội chợ ….

Viết bình luận