lv3about
Trang chủ » Giới thiệu
Giới thiệu

Tầm nhìn - sứ mệnh

Quảng bá, nâng cao hình ảnh của ngành nông nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị trong và ngoài nước giới thiệu các sản phẩm nông lâm thủy sản chất lượng cao, vật tư thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp và tìm kiếm bạn hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ;

  Giới thiệu các thành tựu đạt được về khoa học công nghệ, sản xuất kinh doanh trong ngành nông nghiệp; Đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp, người sản xuất kinh doanh học tập về kinh nghiệm, công nghệ và thiết bị mới trong sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản;

  Tôn vinh những sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản Việt Nam chất lượng cao, có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước và những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu của các làng nghề góp phần nâng cao đời sống cho nông, ngư dân;

  Tạo cơ hội cho các tỉnh trong cả nước có điều kiện quảng bá, giới thiệu về tiềm năng và năng lực của mình trong lĩnh vực nông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới, xúc tiến thu hút đầu tư phát triển ngành nông nghiệp của địa phương

Đăng ký nhận bản tin qua email