indexindex

Kính gửi: Các tổ chức, các địa phương, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước 
Hội chợ Nông nghiệp quốc tế Agroviet được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức định kỳ hàng năm nhằm thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng hợp tác, làm cầu nối giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng; tạo cơ hội cho các doanh nghiệp củng cố và khai thác thị trường nội địa. 

Hội chợ Nông nghiệp quốc tế lần thứ 17 - Agroviet 2017 sẽ được tổ chức vào ngày 21-24/09/2017 tại TP. Hồ Chí Minh, Agroviet 2017 sẽ là nơi tôn vinh các mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản, thủ công mỹ nghệ chất lượng cao; giới thiệu tiến bộ khoa học mới trong sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, tại Hội chợ còn tổ chức nhiều hoạt động khác như: hội thảo; diễn đàn kêu gọi hợp tác đầu tư; tư vấn khoa học kỹ thuật trực tiếp; biểu diễn văn hóa, văn nghệ; ẩm thực đặc sắc của các vùng, miền, địa phương trong cả nước. 


Để Hội chợ đạt kết quả tốt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tổ chức, các địa phương, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước tích cực tham gia để Hội chợ thực sự là cầu nối hữu hiệu về giao lưu thương mại và hợp tác đầu tư trong ngành nông nghiệp.

    THỨ TRƯỞNG - TRẦN THANH NAM

Thông tin chung:
Tên Hội chợ: Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 17 - AGROVIET 2017.
Thời gian: Từ ngày 21-24/09/2017.
Địa điểm: Nhà thi đấu thể dục thể theo Phú Thọ  - Số 1 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP Hồ Chí Minh 
Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cơ quan bảo trợ: Bộ Công thương, Bộ Khoa học và công nghệ, Hội Nông dân Việt Nam
Cơ quan bảo trợ thông tin: Báo nông nghiệp Việt Nam, Thời báo kinh tế Việt Nam, Báo Đầu tư, VTC 16,..
Đơn vị tổ chức thực hiện: Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp.