lien-hecontact
Trang chủ » Liên hệ
Liên hệ

 Liên hệ đăng ký gian hàng trong nước

  Mr. Anh Tú

  Email: phamanhtu1989@gmail.com

  Tel: 04.3755 5458 máy lẻ 23

  Ms. Hồng Ánh

  Email: honganh.xttm@gmail.com

  Tel: 04.3755 5458 máy lẻ 19

 Liên hệ đăng ký gian hàng nước ngoài

Ms. Diệu Hà

   Email: dieuha.xttm@gmail.com

   Tel: +84 4 3755 5458 Ext 25

   

Mr. Anh Tú

Email: phamanhtu1989@gmail.com

Tel: 04.3755 5458 máy lẻ 23

 

 Liên hệ tham quan:

  Mr. Anh Tú

  Email: phamanhtu1989@gmail.com

  Tel: 04.3755 5458 máy lẻ 23


Đăng ký nhận bản tin qua email