tham-quandocuments
Trang chủ » Tham quan
Tham quan
Vị trí gian hàng tại Agroviet 2015
Gian hàng khu A: trong tòa nhà Gian hàng khu B: ngoài trời Gian hàng khu C: ngoài trời Các bạn xem vị trí gian hàng của các công ty và tìm trên Sơ đồ hội chợ.
Danh sách tham gia Agroviet 2015
Xin mời xem danh sách và sơ đồ
Agroviet 2014 - Exhititor list 7
DANH SÁCH GIAN HÀNG CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ LẦN THỨ 14 - AGROVIET NĂM 2014
Agroviet 2014 - Exhititor list 6
DANH SÁCH GIAN HÀNG CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ LẦN THỨ 14 - AGROVIET NĂM 2014
Agroviet 2014 - Exhititor list 5
DANH SÁCH GIAN HÀNG CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ LẦN THỨ 14 - AGROVIET NĂM 2014
Agroviet 2014 - Exhititor list 4
DANH SÁCH GIAN HÀNG CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ LẦN THỨ 14 - AGROVIET NĂM 2014
Agroviet 2014 - Exhititor list 3
DANH SÁCH GIAN HÀNG CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ LẦN THỨ 14 - AGROVIET NĂM 2014
Agroviet 2014 - Exhititor list 1
DANH SÁCH GIAN HÀNG CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ LẦN THỨ 14 - AGROVIET NĂM 2014
Agroviet 2014 - Exhititor list 2
DANH SÁCH GIAN HÀNG CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ LẦN THỨ 14 - AGROVIET NĂM 2014
Thư mời Agroviet 2017
Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 17 - AGROVIET 2017 Sẽ được tổ chức từ ngày 21 - 24 tháng 09 năm 2017
Thư mời thăm quan Agroviet 2013
Thư mời thăm quan Agroviet 2013
Thư mời khai mạc Agroviet 2013
Thư mời khai mạc Agroviet 2013
Danh sách gian hàng tham gia Agroviet 2013
Khối Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục PTNT, Trung tâm KN-KN
MẶT HÀNG SẼ TRƯNG BÀY TẠI HỘI CHỢ AGROVIET 2015
Các mặt hàng sẽ trưng bày tại Hội chợ, Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 15 - AGROVIET 2015
Hướng dẫn thăm quan Hội chợ
Địa điểm tổ chức Triển lãm: Khu Hội chợ triển lãm, Giao dịch Kinh tế và Thương mại Số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Đăng ký nhận bản tin qua email