trien-lamdocuments
Trang chủ » Triển lãm
Thông tin Agroviet
Catalogue AgroViet 2015
Catalogue AgroViet 2015 niêm yết thông tin các công ty tham gia AgroViet 2015. Vui lòng gửi thư đăng ký nhận: vananh.xttm@gmail.com
Danh sách tham gia Agroviet 2015
Xin mời xem danh sách
Thông tin Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế Agroviet 2015
1.1. Tên Hội chợ: Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 15 - AGROVIET 2015. 1.2. Thời gian: Từ ngày 6 - 9 tháng 11 năm 2015. 1.3. Địa điểm:số 489 đường Hoàng Quốc Việt (Số 2 Hoàng Quốc Việt cũ), Cầu Giấy, Hà Nội...