Vị trí tổ chức Hội chợ Agroviet 2020

Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 20 (AGROVIET 2020) được tổ chức tại
Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp
Khu Hội chợ triển lãm, Giao dịch kinh tế và Thương mại

Địa chỉ: Số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Viết bình luận