Chương trình Hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 24 – Agroviet 2024

 • Tháng 11. 2024
 • CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI MẠC/ OPENING CEREMONY PROGRAM
 • 8h00-8h30: Đón tiếp đại biểu tham dự Lễ khai mạc
 • 8h30-9h00: Ca nhạc chào mừng
 • 9h00-9h30: Lễ khai mạc Hội chợ Triển lãm
 • 9h00-19h00: Mở cửa đón khách tham quan
 • 9h00-19h00: Triển lãm chung thành tựu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
 • 9h00-19h00: Khu trưng bày của các startup trong lĩnh vực nông nghiệp
 • 9h00-19h00: Khu quảng bá giới thiệu các điểm du lịch nông thôn và văn hóa vùng miền
 • 9h00-19h00: Không gian trải nghiệm ẩm thực văn hóa vùng miền, không gian thử nếm, thưởng thức đồ uống trà và cà phê
 • 9h00-15h00: Đón tiếp đoàn doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất và nông dân tham quan học tập
 • 13h30-17h00: Hội thảo “Phát triển nông nghiệp xanh, bền vững gắn với mô hình du lịch nông thôn”

 • Ngày thứ 2
 • 9h00-19h00: Mở cửa đón khách tham quan
 • 9h00-15h00: Đón tiếp đoàn doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất và nông dân tham quan học tập
 • 9h00-19h00: Triển lãm chung thành tựu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
 • 9h00-19h00: Khu trưng bày của các startup trong lĩnh vực nông nghiệp
 • 9h00-19h00: Khu quảng bá giới thiệu các điểm du lịch nông thôn và văn hóa vùng miền
 • 9h00-19h00: Không gian trải nghiệm ẩm thực văn hóa vùng miền, không gian thử nếm, thưởng thức đồ uống trà và cà phê
 • 9h00-11h30: Hội nghị giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài
 • 13h30-16h30: Hội thảo “Tuyên truyền, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, đặc sản khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo trên sàn thương mại điện tử năm 2023

 • Ngày thứ 3
 • 9h00-19h00: Mở cửa đón khách tham quan
 • 9h00-19h00: Triển lãm chung thành tựu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
 • 9h00-19h00: Khu trưng bày của các startup trong lĩnh vực nông nghiệp
 • 9h00-19h00: Khu quảng bá giới thiệu các điểm du lịch nông thôn và văn hóa vùng miền
 • 9h00-19h00: Không gian trải nghiệm ẩm thực văn hóa vùng miền, không gian thử nếm, thưởng thức đồ uống trà và cà phê

 • Ngày thứ 4
 • 9h00-19h00: Mở cửa đón khách tham quan
 • 9h00-19h00: Triển lãm chung thành tựu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
 • 9h00-19h00: Khu trưng bày của các startup trong lĩnh vực nông nghiệp
 • 9h00-19h00: Khu quảng bá giới thiệu các điểm du lịch nông thôn và văn hóa vùng miền
 • 9h00-19h00: Không gian trải nghiệm ẩm thực văn hóa vùng miền, không gian thử nếm, thưởng thức đồ uống trà và cà phê
 • 12h00-22h00: Các đơn vị tháo dỡ gian hàng, kết thúc Hội chợ
Translate »