Danh sách và sản phẩm tham gia Hội chợ Triển lãm AgroViet 2022

Để tải danh sách và sản phẩm của các đơn vị tham gia Hội chợ Triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 22 – Agroviet 2022, xin mời scan để lấy đường link tải tài liệu theo QR Code phía dưới

Translate »