Danh sách và sản phẩm tham gia Hội chợ Triển lãm AgroViet 2023

Để tải danh sách và sản phẩm của các đơn vị tham gia Hội chợ Triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 23 – Agroviet 2023, xin mời scan để lấy đường link tải tài liệu theo QR Code phía dưới

Quét mã QR để lấy tài liệu Agroviet 2023

Click để xem Catalogue AgroViet 2023 tiếng Việt

Translate »