Giới thiệu Agritrade

Trang chủ

Giới thiệu Agritrade

I. CƠ SỞ VẬT CHẤT Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với chức năng nhiệm vụ làm đầu mối xúc tiến thương mại của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, quản...

Tin mới nhất