Thông tin Hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 23 – Agroviet 2023

Hội chợ AGROVIET là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên nhằm quảng bá thành tựu Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đẩy mạnh kết nối chuỗi giá trị nông sản Việt, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trong cả nước cho sản phẩm nông nghiệp; là cơ hội để các địa phương quảng bá, giới thiệu tiềm năng đầu tư phát triển nông nghiệp. Hội chợ đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư vào Việt Nam.
Trong khuôn khổ Hội chợ diễn ra các hoạt động: Hội nghị kết nối, Hội thảo chuyên đề; Triển lãm thành tựu; trưng bày và kết nối giao thương; trưng bày sản phẩm của các chủ thể khởi nghiệp trong nông nghiệp; trưng bày giới thiệu quảng bá các điểm du lịch nông thôn và văn hóa vùng miền; …

Translate »